28
شنبه 29 آذر 1399
شماره 8114
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همسایه‌های پر سر و صدا از محله آسمان‌ها رفتند

پایان قصه سنگ تراش‌ها در میدان کتاب

اطراف میدان کتاب سال‌ها به‌عنوان پاتوق فعالیت صنف سنگ تراش‌ها و مصالح‌فروش‌ها معروف بود.