09
شنبه 29 آذر 1399
شماره 8114
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آلودگی هوا
شدت هوای آلوده پاییز، بار دیگر مسئولان را مجاب کرد که آیین‌نامه‌ای برای تعیین سن فرسودگی خودروها ارائه کنند.
فهرست میراث ناملموس جهانی ایران به 16 اثر رسید

آشتی مینیاتوری فرهنگ‌ها

«مینیاتور» به‌نام ایران، آذربایجان، ترکیه و ازبکستان جهانی شد؛ افغانستان شکایت کرد
میراث جهانی
هنر نگارگری مینیاتور و آیین زیارت ارامنه در کلیسای تادئوس مقدس در فهرست میراث ناملموس جهان به ثبت رسید و یونسکو این دو پرونده مشارکتی ایران با کشورهای ترکیه، آذربایجان، ازبکستان و ارمنستان را در فهرست میراث ناملموس جهان به ثبت رساند.