• دو شنبه 26 مهر 1400
  • الإثْنَيْن 11 ربیع الاول 1443
  • 2021 Oct 18
یکشنبه 20 مرداد 1398
کد مطلب : 71821
+
-

24 ساعت زندگی ایرانی

نتایج تحقیق کارشناسان مرکز آمار نشان می‌دهد ایرانی‌ها روزانه فقط 3درصد از وقتشان را صرف آموزش و فراگیری موضوعات جدید می‌کنند

آمار
24 ساعت زندگی ایرانی


نتایج یک تحقیق آماری جدید نشان می‌دهد بخش عمده وقت ایرانی‌ها صرف نگهداری و مراقب شخصی می‌شود و بعد از آن خانه‌داری و فعالیت‌های شغلی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
به گزارش همشهری، این تحقیق آماری که در دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکزآمار، انجام شده نشان می‌دهد: اولا سهم آموزش وفراگیری موضوعات جدید، ورزش و تفریح در ایرانیانی که در شهر زندگی می‌کنند بسیار ناچیز است اما در عین حال بخش عمده وقت ایرانی‌ها که شامل نیمی از روز می‌شود، صرف امور شخصی می‌شود.
این اطلاعات نشان می‌دهد مردان شهری روزی یک‌ساعت و 12دقیقه به‌طور متوسط خانه‌داری می‌کنند و زنان و مردان به‌طور مساوی روزی 2ساعت از وقتشان را صرف رسانه‌های جمعی می‌کنند. هدف کلی از اجرای این طرح شناخت الگوی گذران وقت و متوسط مدت‌زمان فعالیت‌های انجام‌شده‌ جامعه‌ شهری است وجامعه‌ هدف این طرح، شامل تمام افراد ١٥ ساله و بیشتر در خانواده‌های شهری است.


سهم ناچیز ورزش و تفریح
به باور مردم شناسان و جامعه شناسان تفریح و ورزش ازجمله ضروریات زندگی در عصرجدید است و افزایش سهم آن می‌تواند نقش بهره‌وری را در اشتغال؛آموزش، مشارکت اجتماعی و روابط فردی افزایش دهد با وجود این نتایج تحقیق انجام شده نشان می‌دهد از 24ساعت در یک شبانه روز به‌طور میانگین فقط 15دقیقه صرف فعالیت‌های تفریحی و فرهنگی و 15دقیقه صرف ورزش می‌شود که این مقدار 2درصد از کل ساعت‌های یک شبانه روز است. در این میان مردان روزانه 20دقیقه و زنان 10دقیقه را صرف امور تفریحی و فرهنگی می‌کنند. همچنین سهم ورزش مردان هم از زنان بیشتر است؛ زیرا براساس آمار به‌دست آمده هر مرد شهری به‌طور متوسط روزانه 20دقیقه ورزش می‌کند درحالی‌که این زمان برای زنان فقط 10دقیقه است.

رسانه‌های اجتماعی
برخلاف زمان صرف شده در بخش خانه‌داری و اشتغال که در میان مردان و زنان تفاوت‌های آشکاری وجود دارد سرشماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد مردان و زنان هرکدام به‌طور مساوی وقت خود را صرف رسانه‌های اجتماعی می‌کنند. نتایج سرشماری مرکز آمار نشان می‌دهد مردان روزانه 2 ساعت و 10 دقیقه از وقت خود را صرف رسانه‌های اجتماعی می‌کنند و زنان با 2ساعت و 4دقیقه، 6دقیقه کمتر از وقت خود را در رسانه‌های اجتماعی صرف می‌کنند.

امور شخصی
آمار‌های استخراج شده نشان می‌دهد ایرانیان ساکن شهر‌ها به‌طور میانگین از 24 ساعت شبانه روز 13 ساعت و 13 دقیقه را صرف نگهداری و مراقبت‌های شخصی از خود می‌کنند که این مراقبت‌ها شامل خواب شبانه هم می‌شود.در این میان زنان به‌طور میانگین هر روز 18 دقیقه بیشتر، وقت صرف خود می‌کنند و جمعا 13ساعت و 31 دقیقه از روز را صرف امور شخصی خود می‌کنند که در بخش نگهداری و مراقبت‌های شخصی طبقه‌بندی می‌شود. این مقدار 55 درصد از زمان یک شبانه روز را در برمی‌گیرد.

یادگیری موضوعات جدید
آمار‌ها نشان می‌دهد ایرانیانی که در شهر ساکن هستند روزانه فقط 3 درصد از وقتشان را صرف آموزش و فراگیری می‌کنند که این مقدار برابر 46 دقیقه درروز است. نتایج سرشماری مرکز آمار نشان می‌دهد که زنان با 4دقیقه در مجموع 48 دقیقه از وقت روزانه‌شان را صرف آموزش و فراگیری چیزهای جدید می‌کنند؛ درحالی‌که این مقدار برای مردان فقط 44 دقیقه است.

مردان روزی یک‌ساعت  خانه‌داری می‌کنند
اطلاعات این تحقیق آماری نشان می‌دهد در طول هر روز به‌طور میانگین زنان با 5 ساعت و 25 دقیقه بیشتر از مردان خانه‌داری می‌کنند اما در مقابل مردان هم روزانه یک ساعت و 12 دقیقه را به‌طور میانگین صرف خانه‌داری می‌کنند. این نسبت در مورد زمان اشتغال متفاوت است؛ به‌طوری که مطابق داده‌های به‌دست آمده از این تحقیق، هر مرد ایرانی که در شهر ساکن است به‌طور متوسط روزانه 5ساعت کار می‌کند اما زنان در مقابل فقط 41 دقیقه در روز را صرف فعالیت‌های شغلی می‌کنند.


ایرانی‌ها 13ساعت از یک شبانه روز را صرف نگهداری و مراقبت شخصی از خود می‌کنند


مردان شهری روزی یک ساعت و 12 دقیقه به‌طور متوسط خانه‌داری می‌کنند
 

این خبر را به اشتراک بگذارید