• یکشنبه 28 اسفند 1401
  • الأحَد 26 شعبان 1444
  • 2023 Mar 19
سه شنبه 1 آذر 1401
کد مطلب : 177799
+
-

اصلاح حقوق ایثارگران در قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان 2

پس از شرح این قانون در بخش اول به اقداماتی که درخصوص تطبیق حقوق ایثارگران شاغل بازنشسته و تحت پوشش قانون حالت اشتغال حقوق خود را از نیروهای مسلح و بنیاد دریافت می‌کنند، اشاره می‌کنیم. برابر این قانون اقدامات زیر باید درخصوص اصلاح حقوق و کمک‌معیشت ایثارگران صورت گیرد:
1. احکام حقوقی تمامی بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی ۵درصد نسبت به احکام حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد؛ لذا آن بخش از خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌کنند، احکام حقوقی آنان نسبت به حقوق شهریور ۵درصد افزایش خواهد یافت.
2.  3هزار امتیاز برای احکام حقوقی جانبازان و آزادگان کشوری که هنوز بازنشسته نشده‌اند و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند در احکام حقوقی آنان اعمال می‌گردد. آن گروه از ایثارگرانی که احکام حقوقی آنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند، مانند جانبازان حالت اشتغال تبصره یک بنیاد معادل ریالی 3هزار امتیاز در احکام حقوقی آنان اعمال خواهد شد. برابر دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری سازمان امور اداری و استخدامی معادل ریالی امتیاز مذکور، به میزان 10میلیون و 59هزار ریال در احکام کارگزینی و قرارداد‌های کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود. 3.برابردستورالعمل اجرایی قانون، ۳۶۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قرارداد‌های کارکنان شاغل در نیروهای مسلح، به میزان 12میلیون و 70هزار و 800ریال، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود. در اجرای این افزایش‌ها رعایت موارد زیر لازم است:
* مبلغ ناشی از اعمال این افزایش، مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار، پاداش پایان خدمت و... محاسبه نمی‌شود.
* تمامی افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر نمی‌شوند؛ به‌طور مثال برای کارمندانی که در سال‌جاری پس از اعمال افزایش‌های موضوع این قانون، مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی آنها کمتر از مبلغ 56میلیون ریال بوده و تفاوت تطبیق جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱دریافت می‌دارند، این تفاوت تطبیق از مبلغ ترمیم حقوق کسر نمی‌شود.
* افزایش جزء (۱) ماده واحده از سقف موضوع جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مستثنا بوده و با لحاظ آن، میزان رقم ریالی سقف مبلغ 402میلیون و 59هزار ریال است. لذا سقف تعیین شده قبلی مبنی بر 392میلیون ریال به‌عنوان سقف حقوق دریافتی ماهانه موضوعیت ندارد. البته امتیازات ایثارگری نیز مشمول سقف دریافتی نخواهد بود.
4. حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ 9میلیون ریال افزایش می‌یابد که ایثارگران با شرایط فوق نیز مشمول این افزایش هستند.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید