• چهار شنبه 15 آذر 1402
  • الأرْبِعَاء 23 جمادی الاول 1445
  • 2023 Dec 06
یکشنبه 5 بهمن 1399
کد مطلب : 122604
+
-

تعطیلات بدون توقف

ذهن بدون راهنما و شخصیت‌های ضد‌اجتماعی

روانکاوی
تعطیلات بدون توقف


 جمال رهنمایی؛ روانشناس 

سازمان برنامه‌و‌بودجه در عمر 70ساله خود بارها نام عوض کرده است؛ سازمانی که قرار بود برای نحوه تخصیص بودجه عمومی به دولت‎‌‎ها برنامه بدهد. در سال1386 رئیس‎‌‎جمهور وقت آب پاکی را روی دست همه ریخت و جایگاه این سازمان را به‎‌‎گونه‎‌‎ای تغییر داد که عملا تعطیل شد؛ کاری که هیچ دولتی در تمام روزهای پرفراز‌و‌نشیب تاریخ معاصر آن را درست ندانسته بود.
سخنگویان فکری دولت نهم این سازمان را پدیده‎‌‎ای استعماری توصیف می‎‌‎کردند که قرار است جلوی پیشرفت کشور را بگیرد و تاسیس این نهاد‎‌‎ها را توطئه‎‌‎ای برای عقب نگه داشتن کشور‎‌‎های در حال توسعه می‎‌‎دانستند. هر چند سازمان‎‌‎های بوروکراتیک و به‎‌‎خصوص سازمانی تخصصی مانند برنامه و بودجه مشکلاتی ساختاری داشتند و در زمینه مدل‎‌‎های انتخابی آنان در حوزه توسعه انتقاداتی به آنها وارد بود اما رویکرد و ادبیات دولت جدید متعلق به‎‌‎نظریه‎‌‎های رنگ و رو باخته‎‌‎ای از قبیل همه توانی استعمارگران و تئوری توطئه بود که سکه آن سال‎‌‎ها پیش از رونق افتاده بود. به هر روی سازمان برنامه‌و‌بودجه عملا منحل شد و رئیس‌جمهور در این سال‎‌‎ها بودجه‎‌‎ای 50برگی تقدیم مجلس می‎‌‎کرد که به سخره‌گرفتن نظام بوروکراسی، قوانین و دستگاه‎‌‎های نظارتی کشور بود. این سازمان در سال1393و در روز سوم کاری دولت یازدهم مجددا در مسیر احیا قرار گرفت بلکه بتواند آب رفته را به جوی بازگرداند.
پذیرش درونی و فکری قواعدی که به مجموعه زندگی فردی و اجتماعی نظم و سامان می‎‌‎دهند یک ویژگی آموختنی و شخصی است. ما در کودکی از مجموعه والدی خود شامل جهان هستی، فرهنگ، جامعه، پدر و مادر خود می‎‌‎آموزیم که زندگی قواعدی دارد که رعایت آنها برای خودمان و دیگران ضروری است هرچند آنها موردرضایت و فهم کامل ما نیستند. 

این خبر را به اشتراک بگذارید