ورود وزیر ارشاد به موضوع ممنوع‌الکاری خوانندگان

در شرایطی که دفتر موسیقی وزارت ارشاد درباره موضوع ممنوع‌الکاری خوانندگان سکوت اختیار کرده، وزیر ارشاد شخصا درباره این مسئله اظهارنظر کرد.