شکست پروژه «ایران‌هراسی» در شورای‌حکام

نشست شورای‌حکام آژانس بدون قطعنامه‌ای درباره ایران به پایان رسید
نشست‌ فصلی شورای‌ حکام آژانس بین‌المللی انرژی ‌اتمی طی روزهای اخیر بدون صدور قطعنامه ضدایرانی به ‌کار خود پایان داد و مواضع اصولی و دیپلماسی فعال جمهوری ‌اسلامی، تلاش‌ هفته‌های اخیر به‌منظور اجماع‌سازی علیه تهران در این سازمان ‌بین‌المللی و به‌تبع‌ آن، افزایش فشارها بر ایران را ناکام گذاشت.