نرخ بازگشت نخبگان بازگشتی روی موج صعود

مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری از دانش آموختگان ۱۵۰دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی برتر براساس نظام ارزیابی حمایت می‌کند تا به کشور برگردند
بازگشت نخبگانی که در خارج از کشور تحصیلات آکادمیک خود را سپری کرده‌اند همواره یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت بوده است.