20
شنبه 20 اسفند 1401
شماره 8732
ورزش4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
جدول 8732

به کمتر از 100راضی نمی‌شوم

شهداب یزد با امیر غفور، ارزشمندترین بازیکن لیگ والیبال و با هدایت محمدرضا تندروان دوباره قهرمان لیگ شد. تندروان در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید در مربیگری طرفدار مکتب ولاسکو است
چند روزی است که والیبالی‌ها نفس راحتی کشیده‌اند و به استراحت رفته‌اند. سه‌شنبه‌شب بود که فینال لیگ برگزار و قهرمان معرفی شد.