سرانه جنگلداری شهری در ایران یک‌سوم استاندارد جهانی است

سرانه فضای جنگلداری شهری در کشور در مقایسه با متوسط جهانی آن بسیار پایین و یک سوم استاندارد جهانی است.نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اعلام این خبر به ایرنا گفته است: در حال حاضر سرانه فضای سبز در کشور 7 مترمربع است؛ درحالی‌که میانگین جهانی آن ۲۰مترمربع اعلام شده است.