24
شنبه 20 اسفند 1401
شماره 8732
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

تلاش برای شکار نخبه‌های کارآفرین

کارآفرینی
فرار مغزها تا همین چند وقت پیش، عمدتا به واسطه اعطای ویزای تحصیلی به جوانان کشورهای دیگر رخ می‌داد. سرمایه‌های افراد پولدار هم به واسطه ویزای سرمایه‌گذاری یا کسب‌وکار جذب می‌شد.

چالش جهانی بازگشت به خانه

بازگشت افراد تحصیل‌کرده، متخصصان و نخبگان به کشور مبدأ، یک معضل بزرگ بین‌المللی به‌حساب می‌آید
بازگشت متخصصان، افراد تحصیل‌کرده و نخبگان به زادگاه خود، به یکی از معضلات بزرگ برای دولتمردان در کشورهای مختلف تبدیل شده است.