دزد آرایشگاه‌های زنانه به دام افتاد

زن جوان به‌عنوان مشتری وارد آرایشگاه‌های زنانه در تهران می‌شد و دست به سرقت گوشی‌های موبایل می‌زد.