20
یکشنبه 22 تیر 1399
شماره 7985
کتاب
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ویروسی که جهان را تکان داد

3ترجمه فارسی از کتاب جدید اسلاوی ژیژک درباره کرونا منتشر شده است
آن‌قدر تعداد کتاب‌های فلسفی عامه‌پسند - که مفاهیم فلسفی را به موضوعاتی دم‌دستی تقلیل می‌دهند - در بازار زیاد شده که اگر کسی کتاب جدید اسلاوی ژیژک، فیلسوف و نظریه‌پرداز اسلونیایی را درباره کرونا در خیل این کتاب‌ها به شمار آورد، شاید نتوان به او خرده گرفت.