07
یکشنبه 22 تیر 1399
شماره 7985
شهر-۲
23023616
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
مرمت بنای قدیمی محل سکونت سفیر بریتانیا در محله فردوسی و بنای دیگری در خیابان صفی علیشاه منطقه ۱۲ برای تبدیل به مجموعه‌های فرهنگی و هنری توسط عده‌ای از جوانان علاقه‌مند در حال انجام است و به‌زودی آماده بهره‌برداری می‌شوند.

آژیر قرمز برای بناهای ناایمن

سازمان آتش‌نشانی فهرستی از بناهای ناایمن درمانی و مسکونی بسیار پرخطر قرمز و پرخطر نارنجی را شناسایی کرده و برای آنها اخطاریه فرستاده است
گزارش
100ساختمان درمانی و مسکونی قرمز و نارنجی بسیار پرخطر و پرخطر در تهران شناسایی شد.