بازار فرش و فاصله واقعیت با آنچه تبلیغ می‌شود

​​​​​​​با اینکه فرش دستباف، مهم‌ترین هنرصنعت ایران و معروف‌ترین نماد ایران در سطح دنیاست، این کالا به‌دلیل قیمت بالای آن، سهم نسبتا اندکی از بازار فرش کشور را در اختیار دارد و چیزی حدود 80درصد بازار در اختیار فرش ماشینی است.