13
یکشنبه 22 تیر 1399
شماره 7985
همشهری پلاس
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
احتمالا دوستان دست‌اندرکار دیگر ترجمه‌های کتاب اسلاوی ژیژک در مورد کووید- 19، از محتوای کتاب صحبت کرده و در مورد فصل‌های آن توضیح داده‌اند.

ویروسی که جهان را تکان داد

3ترجمه فارسی از کتاب جدید اسلاوی ژیژک درباره کرونا منتشر شده است
آن‌قدر تعداد کتاب‌های فلسفی عامه‌پسند - که مفاهیم فلسفی را به موضوعاتی دم‌دستی تقلیل می‌دهند - در بازار زیاد شده که اگر کسی کتاب جدید اسلاوی ژیژک، فیلسوف و نظریه‌پرداز اسلونیایی را درباره کرونا در خیل این کتاب‌ها به شمار آورد، شاید نتوان به او خرده گرفت.