ایاصوفیه و معادلات سیاسی در داخل ترکیه

با وجود پرونده‌های متعدد و بااهمیت در ترکیه، اما مسئله «ایاصوفیه» جایگاه ویژه‌ای در دستور کار سیاسی این کشور پیدا کرده است.