12
یکشنبه 22 تیر 1399
شماره 7985
جامعه
23023618
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همشهری از متفاوت‌ترین آزمون کنکور 51سال گذشته گزارش می‌دهد

کنکور 99؛ نه راه پیش، نه راه پس

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور: غیر ممکن است یک سال ورودی جدید برای دانشگاه‌ها نداشته باشیم، بنابراین کنکور را برگزار می‌کنیم
کرونا، پرونده کنکور99 را در هم پیچیده و پرحرف و حدیث شده آنچنان که کمتر کسی است که نداند کنکور امسال چه بحث‌ها و مناقشاتی بین مسئولان سازمان سنجش با وزارت بهداشت، بین نمایندگان مجلس با دولت و حتی بین داوطلبان با هم راه نینداخته و چه ماجراهایی پیش نیاورده است.