18
چهار شنبه 5 شهریور 1399
شماره 8023
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کتابی برای ترک عادت‌های بد

کتاب
​​​​​​​حتما شما هم مثل خیلی‌های دیگر منتظر شنبه‌ای هستید تا دیگر سیگار نکشید یا ورزش کردن را شروع کنید یا از تنبلی دست بردارید و فعالیتی مفید را آغاز کنید، اما هم من و هم شما خوب می‌دانیم که این شنبه هرگز نخواهد آمد؛ چراکه عادت‌های بد ما برای اینکه دست از سرمان بردارند، به تقویم نگاه نمی‌کنند.
ویژه
​​​​​​​امیررضا کوهستانی این روزها در تدارک اجرای تازه‌ترین نمایش خود است و قصد دارد نمایشی را براساس «در انتظار گودو» اجرا کند.
قسمت چهارم
روز عاشورا نمی‌دانی که هست؟  ماتم  جانی که از قرنی به است  پیش مؤمن کی بود این قصه خوار؟  قدر عشق گوش، عشق گوشوار خداوند در قرآن پیامبرص را گوش خوانده است و گوشواره نوادگان آن حضرت، یعنی امام حسن مجتبی و امام حسینع‌هستند؛ بنابراین کسی که گوش را دوست دارد باید گوشواره را هم دوست داشته باشد.

براى پایان آخرین بازمانده حلقه وینىها ماندولین بنوازید

منوچهر طیاب؛ همراه باد در دل تنهایى مرگ
یاد
خبر را که همه شنیده‌اند پس باید نوشت خداحافظ تصویرگر ناشناخته‌های ایران و جلادهنده شکوه دیدنی‌ها؛ خداحافظ منوچهر طیاب.
PDF ادب‌وهنر
کوتاه ادب‌وهنر
پس از چند‌ماه تأخیر از موعد درنظر گرفته‌شده برای آغاز کار، پل توماس اندرسون فیلمبرداری فیلم جدیدش بعد از «رشته خیال» را آغاز کرده است.