07
چهار شنبه 5 شهریور 1399
شماره 8023
شهر-۲
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دومین موزه جنگ تهران ایجاد می‌شود

خبر
شهردار منطقه۱۱ با تشریح اقدامات این منطقه در حوزه حفظ و حراست از ابنیه تاریخی و میراثی از شروع مذاکرات با ارتش برای تبدیل مهمانسرای دانشگاه امام‌علیع به موزه خبر داد.
ترانه تهران
هفته‌بازارهایی که در آن خرت‌وپرت می‌فروشند، عمری به اندازه تاریخ بشر دارند و بسی جذابند! در بچگی هرگز، اما در جوانی بازارچه سیداسماعیل در ضلع شرقی بازار تهران در محله عودلاجان را دیدم و بعد از انقلاب هم جمعه بازار تهران را همیشه دنبال کردم؛ اول در بازار زرگرها، بعد در خیابان ناصرخسرو و پس از آن در پارکینگ پروانه.
اعضای شورا پس از گزارش رابط شورایاری منطقه18 در جلسه دیروز مطرح کردند

شرایط آبادانی درجنوب غرب پایتخت مهیاست

شورا
رابط شورایاری منطقه18 به صحن شورای شهر تهران آمد تا ضمن گزارشی از وضعیت این منطقه واقع شده در جنوب غرب پایتخت، نظرات و پیشنهادات اعضای حاضر در جلسه دیروز را نیز دریافت کند.