نیاز کلانشهر‌ها به4هزار واگن مترو

شهردار تهران: مترو موضوعی حاکمیتی و نیازمند کمک فرابخشی است
تلاش شهرداری، دولت و دانشگاه برای ساخت واگن‌های مترو تا مرحله ساخت قطعات یک رام قطار ملی پیش‌رفته است و تا زمستان امسال این قطار به بهره‌برداری خواهد رسید اما این تنها بخشی از نیاز تهران به 2هزار واگن و نیاز کلان‌کشور به 4هزار واگن را تامین می‌کند.