شهادت سرباز مرزبانی در درگیری با قاچاقچیان

​​​​​​​یکی از سربازان مرزبانی در جریان درگیری با قاچاقچیان مسلح در مرزهای شرقی کشور به شهادت رسید.