نیاز به توسعه بستر داده‌ها

در طول همه‌گیری بیماری کووید-19، زنجیره‌های عرضه کالا به‌طور ناگهانی مورد توجه قرار گرفتند و کسب و کارشان سکه شد.