21
چهار شنبه 5 شهریور 1399
شماره 8023
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
نخستین سخنرانی از سلسله سخنرانی‎های سازمان پرورش افکار که در عین حال سخنرانی افتتاحیه این سازمان است، توسط بنیانگذار آن یعنی احمد متین دفتری، وزیر دادگستری وقت ایراد شده است.
آیا باید رضاخان میرپنج را معمار فرهنگ ایران مدرن بدانیم؟

بخت آزمایی در هزاره فردوسی

محمدعلی فروغی: دست‌یافتن به وحدت ملی از طریق لاطاری
محمدعلی فروغی برای توجیه فروش بلیت‌های بخت‌آزمایی یا همان بلیت لاطاری و تشویق برای مشارکت مردم در این برنامه، بهمن1312 خطابه‌ای درباره مقام فردوسی و ضرورت عنایت به آن برای دست‌یافتن به «وحدت ملی» در دارالمعلمین ایراد کرد.