نقدها منجر به تخریب دولت نشود

محسن هاشمی روز گذشته در ابتدای جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در هفته دولت قرار داریم، گفت: همانطور که رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیأت دولت اعلام کردند، باید در عین شنیدن صدای منتقدان، نگاه ویژه به جبران ضعف‌ها و کمبودها داشته باشیم.