14-15
سه شنبه 11 شهریور 1399
شماره 8026
درنگ
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نهضت سینماداری در حوزه هنری؛ از‌رؤیا تا واقعیت

برخی از نیروهای تعدیل‌شده، بازنشسته و اخراج‌شده «بهمن سبز» سنوات خدمت خود را دریافت نکرده‌اند
از سال92 و با تغییر جایگاه مؤسسه بهمن سبز بخش سینماداری حوزه هنری حرکتی در این نهاد آغاز شد که به گفته مدیرانش «نهضت سینماسازی» نام گرفت.
ویژه
اگر برای خرید مثلا لوستر سری به خیابان لاله‌زار بزنید، با انبوه سینماهای تعطیل شده مواجه می‌شوید که به جراحتی کهنه بر پیکر این خیابان قدیمی پایتخت می‌مانند.
«یک روز همه‌‌چیز نابود خواهد شد و ما در نقطه صفر هرگونه تمدنی به غبارهای بازمانده خواهیم نگریست و با دودها سخن خواهیم گفت»؛ این سطرها شاید تداعی وضعیتی باشد که اکنون در آن گرفتار شده‌ایم.

ورطه

سینماها در ایام کرونا بدترین روزهایشان را پشت سر می‌گذارند؛ ورشکسته، بدهکار و ناامید از بهبود اوضاع
سالن‌های خالی از تماشاگر، اخراج و تعدیل کارکنان و بدهی به صاحبان فیلم‌ها؛ سینماها در ایام کرونا این روزگارشان را پشت سر می‌گذارند؛ سینماهایی که فاصله‌ای با ورشکستگی ندارند.
مجبور به اخراج50نفر از کارکنان سینما شدیم

مجبور به اخراج50نفر از کارکنان سینما شدیم

شاید این روزها در پایان سینما، قرن و پایان‌های دیگر، توامان ایستاده باشیم.
به هرجا که روی آسمان همین رنگ است
به هرجا که روی آسمان همین رنگ است
کرونا سینماهای جهان را هم زمینگیر کرد
سال ۲۰۱۹ با امیدها، آرزوها و دستاوردهای فراوان به پایان رسید.