رئیسی: هرجا فساد لانه کند نظام مقابله خواهد کرد

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه ذات حکومت اسلامی و نظام ما پاک و ضد‌فساد است، گفت: هر کجا فساد لانه کند، نظام با آن مقابله خواهد کرد و هیچ دستگاه و کارگزاری نمی‌تواند بپذیرد که فساد در جامعه و سیستم اداری باشد.