12
سه شنبه 11 شهریور 1399
شماره 8026
جامعه
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

اگر خودمان نگوییم دیگران خواهند گفت

سال‌هاست به رسانه‌های جریان اصلی ایران خرده می‌گیرند که چرا دنباله‌روی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده‌اند.
گزارش همشهری از کارزار زنان ایرانی برای روایت تجربه‌آزار جنسی و موانع قانونی پیش روی آنها

راه دشوار افشاگری

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان: از 5درصد زنانی که در باب آزار یا تجاوز جنسی شکایت می‌کنند، کمتر از یک‌درصد به نتیجه می‌رسند / رابعه موحد، روانشناس اجتماعی: مقاومت خانواده‌ها در برابر آموزش تربیت جنسی، افراد جامعه را در برابر تجاوز و آزار جنسی آسیب‌پذیر کرده است
آزار و تجاوز جنسی، عبارت پرتکرار این روزهای وبِ فارسی است. فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی آکنده از روایت‌های مرتبط با این موضوع شده و صدها زن ایرانی، تجربه‌ها و دیدگاه‌های خود را در این زمینه با دیگران به اشتراک گذاشته‌اند.