ترکیه-یونان؛ یک قدم تا درگیری نظامی

تقویت حضور نظامی ترکیه و یونان در آب‌های مدیترانه، احتمال وقوع یک رویارویی نظامی میان دو طرف بر سر منابع گازی منطقه را افزایش داده است
مشاجره ترکیه و یونان بر سر ذخایر گاز و حقوق دریانوردی در آب‌های مدیترانه، با تقویت حضور نظامی دو طرف در مناطق مورد مناقشه وارد مرحله تازه‌ای شده است تا احتمال رویارویی نظامی آنکارا و آتن تقویت شود.