05
سه شنبه 11 شهریور 1399
شماره 8026
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3735
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8026
حیات وحش
یوزپلنگ آسیایی در لبه پرتگاه انقراض قرار دارد. حالا قرار است تیمی از متخصصان ایتالیایی برای حفظ زیستگاه یوزپلنگ آسیایی و ارتقای آن با ایران همکاری کنند.

ناپدید شدن تدریجی 420دشت ایران

۴۴محدوده پرخطر فرونشست زمین در ایران شناسایی شده است / دشت‌های تهران و اصفهان با وضعیت قرمز فرونشست مواجه هستند
فرونشست
سرعت فرونشست در ایران 90برابر بیشتر از سطح هشدار جهانی است و براساس اطلاعات دریافتی همشهری از سازمان زمین‌شناسی، 378دشت از 420دشت ایران با فرونشست بسیار زیاد روبه‌رو هستند و وضعیت آنها از حالت تعادل خارج شده است.