06
سه شنبه 11 شهریور 1399
شماره 8026
هوشمند
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

فضای مجازی غیرقابل محدود کردن است

یادداشت
فضای مجازی به‌گونه‌ای اهمیت پیدا کرده که امروز به‌عنوان ابزار نظارت افکار عمومی، یکی از ملزومات حکمرانی مطلوب به شمار می‌رود.
ویژه
پانزدهمین پرتاب امسال استارتاپ اسپیس‌ایکس با موفقیت انجام و ماهواره‌ای برای رصد زمین به همراه 2محموله دیگر به فضا پرتاب شد.
از موافقان انکار، از مخالفان اصرار

آیا ساماندهی همان انسداد است؟

طرح موسوم به ساماندهی پیام‌رسان‌ها در حالی از سوی برخی نمایندگان مجلس پیگیری ‌‌می‌شود که مخالفان، نتیجه آن را انسداد و فیلترینگ شدیدتر می‌دانند و حامیانش می‌گویند به درخواست مردم قصد ساماندهی فضای مجازی را دارند
از زمانی که برای نخستین‌بار صدای رادیو به گوش مردم ایران رسید تا روزی که هیأت وزیران وقت استفاده عمومی از این وسیله را تصویب کرد، چیزی حدود 4سال طول کشید.