«اعتقاد» برمی‌خیزد

اکران نخستین فیلم بزرگ سینمای پساکرونا در انگلیس و آمریکا
«اعتقاد» ساخته کمپانی «وارنر بروز» که کریستوفر نولان آن را کارگردانی کرده، قرار است به‌عنوان نخستین فیلم بزرگ و مطرح سینمایی«بلاک باستر» دوران پساکرونا، در روز 3سپتامبر 13شهریور در آمریکا اکران شود.