فدایی تولید

حکایت مردی که گردنه‌های اقتصاد را می‌شناخت
فرشاد مومنی -استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی- یکی از شاگردان استادعالی‌نسب است که او را مردی آزاده، دردآشنا، عدالت‌خواه و توسعه‌گرا می‌نامد و می‌گوید: استاد عالی‌نسب از همه‌نظر، به‌خصوص سجایای اخلاقی و انسانی فردی منحصر به فرد و بی‌بدیل بود. او فردی دردآشنا بود که معنی محرومیت و فقر را می‌فهمید