8
سه شنبه 10 مهر 1397
شماره 7493
ادب‌وهنر
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

قدرشناسِ قدرنادیده

3سال از وداع با عبدالرحیم جعفری، موسس انتشارات امیرکبیر گذشت
یادداشت
قدرشناس بود و قدر همه را دانست اما خود قدر ندید؛ اگرچه قدرش بسیار بود و تا روز آخر حیات، به قدرناشناسی‌هایی می‌اندیشید که به او و ساحت فرزند معنوی‌اش روا داشته شده بود.
ویژه
نشست ویژه‌ شهر کتاب به بررسی وضعیت ایران‌شناسی در چک، زبان و ادبیات چک در ایران، همکاری‌ها و گفت‌وگوهای ادبی میان 2کشور اختصاص یافت و با حضور ایوانا بوزدخوا، زوزانا کریهوا، مونیکا روژیچکوا و دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور برگزار شد.
نویسندگان چه بخواهند و چه نخواهند، با جامعه و محیطی که در آن زندگی می‌کنند، برخوردی مستقیم و بی‌واسطه دارند.
نام اسکار که به میان می‌آید ذهن‌ها متوجه اصغر فرهادی می‌شود و اسکارهایی که او در سال‌های اخیر برده است و اینکه نماینده سینمای ایران در اسکار2019، چه فیلمی است و آیا می‌تواند بار دیگر موفقیت اصغر فرهادی را در اسکار تکرار کند یا نه.
تحلیل بازیگری حاتمی توسط علیرضا رئیسیان کارگردان آخرین فیلم این بازیگر

راهی که با لیلا آغاز شد

به مناسبت سالروز تولد لیلا حاتمی
سینما
حکایت دل؟ از چه غمی صحبت می‌کند؟ عشق؟