97درصد ایران گرفتارخشکسالی

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در آخرین گزارش مربوط به خشکسالی، وضعیت ایران را از لحاظ مساحت و جمعیت تحت‌تأثیر خشکسالی تشریح کرد و گفت: براساس شاخص SPEI بارش- تبخیر و تعرق استانداردشده 10 ‌ساله حدود ۹۷درصد مساحت ایران درگیر درجات مختلف خشکسالی است.