نو اصولگرایی علیه اصولگرایی

تیرماه96 به فاصله 2ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شکست اصولگرایان در این انتخابات، محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران طی نامه‌ای خواستار نواصولگرایی برای جلوگیری از تکرار شکست‌ها شده بود.