17
سه شنبه 10 مهر 1397
شماره 7493
سلامت
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ضرورت ورود جدی سازمان‌های بیمه‌گر به مراقبت در خانه

نگاه
دیگر کارشناسان به توصیه بسنده نمی‌کنند، کار به هشدار رسیده است؛ هشدار در مورد بحرانی که خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شود در جامعه رو به سالمندی ایران گسترش خواهد یافت.
ویژه
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ تومورهای استخوانی در ارتباط با موضوع تومورهای استخوانی اظهار داشت: تومورهای استخوانی و بافت نرم نادر هستند و معمولا در دهه سنی بین 10تا 20سال همراه با درد استخوانی بروز می‌کنند که معمولا این دردها به درمان‌های رایج پاسخ نمی‌دهند و بیشتر در اطراف زانو هستند.
یک متخصص ارتوپد، استفاده از کوله‌های نامناسب را عامل گرفتگی عضلات کتف و شانه خواند و با اشاره به ویژگی‌های کوله‌پشتی استاندارد برای دانش‌آموزان گفت: یک کوله‌پشتی باید شرایط خاصی داشته و با توجه به جثه، بدن و توان دانش‌آموزان انتخاب شود.
یک میلیون و 200 هزار ناشنوا و کم‌شنوا در انتظار حمایت های دولتی

صدا‌هایی که شنیده نمی‌شود

گزارش
صحبت کردن با معلولان ناشنوا و کم‌شنوا راه و روش خود را دارد. این ارتباط در بسیاری از موارد یکسویه و کوتاه است.