رفع کدورت از چشمه کوهرنگ

شهروندان شهرکرد با افزایش کدورت چشمه کوهرنگ بر اثر سیلاب‌های اخیر دچار تنش آبی شده‌اند
استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای مرداد تا‌کنون 2بار درگیر سیلاب‌های تابستانی شده است‎‎؛ سیلاب‌هایی که همه نقاط استان را درگیر کرد.