گاز شبه جزیره ایبری به اروپا می‌رود

اسپانیا از درخواست آلمان برای ایجاد خط لوله گازی که شبه جزیره ایبری «منطقه‌ای که اسپانیا، پرتغال، آندورا و جبل‌الطارق را در بر می‌گیرد» را به اروپای مرکزی متصل می‌کند، حمایت کرده و متعهد شده که بخشی از این طرح ظرف چند ماه آینده عملیاتی شود.