هتاکی‌های فتنه‌گر88 ارزش بازگو کردن را هم ندارد

سردار محمدباقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: درخصوص دفاع‌مقدس سخنان زیادی مطرح شده و صحبت‌های زیادی هم وجود دارد؛ چرا که در تاریخ ملت‌ها کمتر صحنه‌ای به‌وجود می‌آید که یک ملت با رهبری فردی همچون امام‌خمینی‌ ره وارد صحنه شود