تأثیر عناصر شیعی بر آثار هنرمندان جریان سقاخانه بررسی می‌شود

دومین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی زیبایی‌شناسی حماسه واقعه کربلا به روایت گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، امروز یکشنبه ۲۳ مرداد‌ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.