رشد پرقدرت بورس در آغاز هفته

ارزش بازار سهام دیروز 77هزار میلیارد تومان رشد کرد
در مبادلات روزگذشته شاخص کل بورس تهران با یک رشد پرقدرت 18هزارو 635واحد معادل 1.3درصد رشدکرد. این یکی از بیشترین صعود‌های بورس از ابتدای سال‌جاری تاکنون است و موجب شد ارزش کل بازار سهام بیش از 77هزار میلیارد تومان رشد کند.