تکلیف مدیریت هنر و تجربه روشن شد

گروه هنر و تجربه سرانجام مدیرش را شناخت. گروه نمایش‌دهنده فیلم‌های هنری و تجربی، بعد از اینکه زیر مجموعه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی شد، وارد رکودی شد که تا اندازه‌ای هم طبیعی به‌نظر می‌رسید.