09
یکشنبه 23 مرداد 1401
شماره 8565
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جای خالی فناوری‌های نوین در مدیریت ریسک

نگاه
سیلاب روزهای اخیر در بیش از ۱۸ استان کشور، بسیاری از هموطنان را به کام مرگ کشاند و این رویداد تلخ فقدان بکارگیری و استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت جامع ریسک، همچنین شرایط اضطراری و بحران را به خوبی نشان داد.

بیکاران مشغول استراحتند

گزارشی از تغییر الگوی اشتغال جوانان از گذشته تا امروز؛ کارفرمایان می‌گویند اغلب آگهی‌های استخدام بی‌جواب می‌ماند
گزارش
« کار هست، نیرو نیست.» این جمله‌ای است که یکی از مؤسسان شرکت تولید محتوا، می‌گوید. آنها در ماه‌های گذشته چندین بار آگهی استخدام داده‌اند و بیش از همه در فضای مجازی برای جذب نیرو تمرکز کرده‌اند.