چهره روز/پایان حیات چک برگشتی‌ها

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات یک سال اخیر در ارتباط با اجرای قانون جدید چک می‌گوید: دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکان‌پذیر شده است. در شبکه بانکی هر فردی که یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال هم داشته باشد، حسابش قفل می‌شود و دیگر نمی‌تواند چک صادر کند.