05
شنبه 17 اردیبهشت 1401
شماره 8489
اجتماعی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
با شروع ویروس کرونا، مدرسه تلویزیون ایران تأسیس شد و در این مدت ۲۴ هزار کلاس درس، بدون تجربه قبلی برگزار شد و با اینکه تجربیاتی در حوزه آموزش تلویزیونی در سایر کشورهای دنیا وجود داشت، اما به وسعت آموزش تلویزیونی مدرسه تلویزیونی ایران تاکنون در دنیا بی‌سابقه بوده است.
این دولت عزم جدی درباره رتبه‌بندی معلمان دارد و با همکاری مجلس و شورای نگهبان، رتبه‌بندی را که به شعار تبدیل شده بود، به مرحله عمل رساند و از هفته آینده در کمیسیون دولت مطرح خواهد شد.
بیمارستانی در کشور دچار فرسودگی است و 10هزار تخت بیمارستانی به طور سالانه در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز، باید تکمیل شود.

افزایش نگرانی از شیوع هپاتیت کودکان

وزارت بهداشت: با وجود شیوع هپاتیت کودکان در چند کشور، تاکنون هیچ موردی در ایران گزارش نشده، اما نظام مراقبتی آن تعریف و به مراکز درمانی ابلاغ شده است
گزارش
سازمان جهانی بهداشت WHO از شناسایی حدود ۳۰۰کودک مبتلا به هپاتیت حاد در ۲۰کشور خبر داده است؛ بیماری‌ای که از آمریکا و انگلیس آغاز شده و حالا پای آن به جنوب شرق آسیا هم رسیده و ورودش به ایران هم محتمل است؛ هر چند که شدت و بیماری‌زایی ویروس این بیماری هنوز در مرحله خطرناکی قرار ندارد و تنها مرگ یک کودک مبتلا به هپاتیت از سوی سازمان جهانی بهداشت تأیید شده است.