درس‌هایی که باید از دوران شیوع کرونا گرفت

هم‌اکنون ما در مرحله‌ای قرار گرفته‌ایم که وضعیت کرونا، کنترل شده و مدیریت شده است. با این همه اما در بیش از 2سال گذشته، ما دچار خطاهایی شدیم که در این متن به بخش‌هایی از آن می‌پردازیم.