نقل‌قول‌/عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان

آمریکا می‌خواهد از پایگاه‌های هوایی پاکستان برای نظارت بر افغانستان استفاده کند.