بحران آبی در وضعیت قرمز

خشکسالی و سقوط 52درصدی آمار بارش‌های جوی، به کاهش 47درصدی ورودی آب به مخازن سدها منجر شده و با وجود مدیریت سختگیرانه رهاسازی آب از سدها، عملاً ذخایر استراتژیک آب را 30درصد کاهش داده است.