37
سه شنبه 22 تیر 1400
شماره 8268
صفحه 13محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اجرای طرح «به‌راه» با هدف استفاده از ظرفیت پیاده‌روها در منطقه ۸ آغاز شده است

پیاده راهی برای همه شهروندان

از سال گذشته طرحی با عنوان «به راه» توسط معاونت فنی و عمران شهرداری تهران به مناطق پایتخت ابلاغ شده است.